Impressionen 2024

Passöffnung 2024 Start 2. Mai Bis i Klüs nid viel Schnee

Ab äm Sparbogä gads de los

Kehre unter der Kantonsbaracke ÄS HED WIEDER Ä CHLI

Höch und äu hohlä

Äu nu Sahara Stäub

De gads obsi richtig Fügähittli

Äm Mändig gads de wiedär los.

6. Mai Richtig Siwbodä

Siwbodäbrunnä

7. Mai Siwbodä Cher richtig Steiplanggä Cher nid so viel öpä 5 Meter

8. Mai richtig Steiplanggä Cher

Teiplangä Cher nid ä so viel

Richtig Pass

Jetz gads richtig Pass

chli Dräckig

Äu nu teils chli hoch

Richtig Zielhüsli nid so viel

ChläusäEgg öpä 8 Meter

Das wars, jetz gids nu ä chli niwä Belag bi dä Bedmär und de gad är de öpä äm 24. Mai üf